Oplevelsescenter om bibelske fortællinger

Labyrintiske rum med interaktion og dilemmaspil

Fra 2025 kan man besøge Bibliarium – et oplevelsescenter med bibelske fortællinger i væggene. I Bibliariums labyrintiske rum møder man fortællerstemmer, sanseinstallationer og et digitalt spil, hvor de besøgende kan vride og vende fortællingerne og de menneskelige dilemmaer, der udspiller sig i dem. Til alle tider har mennesker fortalt for at forstå sig selv og verden, derfor vil der i Bibliarium være indrettet fortælleværksteder, hvor man sammen skaber nye fortællinger om de spørgsmål, som er vigtige for at undersøge tilværelsen i dag.

Bibliarium er under opbygning og åbner i første omgang op med fokus på skoleklasser og konfirmandgrupper i 2025. Booking af besøgstider åbner primo 2025. Det er ikke muligt at booke tider på nuværende tidspunkt.

Oplevelsescenter

Udvikles i samarbejde med Expology

Bibliarium udvikles i samarbejde med det norske firma Expology. De er eksperter i oplevelsesdesign og deltagerengagement, og har tidligere arbejdet med unge-oplevelser som Politiker for en dag og Mediarium. Herfra henter vi inspiration til udviklingen af dilemmaspillet i Bibliarium. Samtidig bygger vi på mangeårige erfaringer fra de eksterne læringsmiljøers sanselige og erfaringsnære formidling for børn og unge. Vi har fokus på dannelse, samtale og fælles erfaringer.

Fortællingens kraft

I Bibliarium er vi optaget af, at mennesker til alle tider har brugt fortællinger for at forstå sig selv og den omgivende verden. De bibelske fortællinger er nogle af de mest genfortalte historier, og de har spillet en betydelig rolle i udformningen af kulturer og samfund i store dele af verden. Derfor er de vigtige forståelsesnøgler også til at kunne afkode dansk kultur og deltage i samtalen om værdier, etik og tro i samfundet.

Kulturformidling for alle

Målgruppen for Bibliarium er alle børn og unge. Man besøger Bibliarium i grupper, og derfor har vi primært fokus på skoleklasser i grundskolen, konfirmandhold og andre børne- og ungdomsgrupper. Fælles for alle målgrupper er, at indholdet i Bibliarium skal være relevant uanset kulturel og religiøs baggrund. Med tiden er det hensigten at udvide oplevelsen i Bibliarium til flere målgrupper.

Bibliariums sted og persongalleri

Bibliarium har til huse i Sct. Andreas Kirke ved Nørreport. Et smukt bygningskompleks fra 1901 med masser af fortællinger i væggene.

Bag Bibliarium står en bestyrelse med repræsentanter fra budget- og provstiudvalg i Københavns Stift, Stiftsrådet, Menighedsrådet ved Vor Frue Sogn samt fagmiljøer inden for uddannelsesforskning, religionspædagogik, skoletjeneste, oplevelsescentre og kulturliv.

Bestyrelsen for Bibliarium
 • John Rydahl, Bestyrelsesformand
 • Karen-Marie Olesen, Næstformand
 • Jens William Grav, Kasserer
 • Asger Høeg
 • Grete Modin Grundtvig
 • Helle Krogh Madsen
 • Jens Refslund Poulsen
 • Johanne Prahl Steffensen
 • Lisbeth Haastrup
 • Ole Ehlers
Direktør for Bibliarium
 • Anne-Sofie Aabenhus
Tilknyttet ide- og arbejdsgruppe
 • Marianne Arup Fischer
Advisory board for Bibliarium
 • Hans Gammeltoft-Hansen, Tidl. ombudsmand
 • Johannes Baun, Generalsekretær for Det Danske Bibelselskab
 • Lene Tanggaard, Prof. i pædagogisk psykologi på Aalborg Universitet og rektor på Designskolen Kolding
 • Niels Bjørn Povlsgaard, Arkitekt, Vejle
 • Peter Birch, Biskop over Helsingør Stift
 • Peter Rose Bjare, KPMG Partner
 • Peter Skov-Jakobsen, Biskop over Københavns Stift
 • Søren Christian Madsen, Adm. direktør for JPS Clemens A/S og formand for bestyrelsen for Folkekirkens Nødhjælp, Århus
 • Ulla Thorbjørn Hansen, Biskop over Roskilde Stift
Finansiering af Bibliarium

Bibliarium modtager økonomiske støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond og Borgfonden og finansieres derudover via et samarbejde mellem provstier i Københavns Stift.

Tegning ved kirkens arkitekt Martin Borch omk år 1900.

Kontakt